VI UTFÖR ALLA TYPER AV ELINSTALLATIONER

VI UTFÖR ALLA TYPER AV ELINSTALLATIONER

INSTALLATION

Både resurs och förbrukning

SERVICE

Stora som små uppdrag

PROJEKTERING

Alla typer av elinstallationer

NYINSTALLATION

Oavsett om du är i behov av elektriker för akut elservice eller ett planerat köksprojekt bistår vi dig som kund hela vägen till färdig lösning. Vi utför elinstallationer på svagström och starkströmsanläggningar.
Kompletta elinstallationer vid ny, om- och tillbyggnader av bostäder. Brandlarmsinstallation för lantbrukets driftbyggnader. Byten av elcentraler & Elskåp

elektriker

RENOVERINGSARBETEN

Idag, diverse elproblem kan ge upphov till både personskador och egendomsskador. Äldre elinstallationer saknar ofta kraftkapacitet och kan vara farliga. Det har  blivit mer och mer vanligt att elsystemet byts ut i samband med att stambyte genomförs. Man gör då alltså ett elstambyte. Då byter man ut de elektriska ledningarna i badrummet och jordfelsbrytare installeras.

Service & underhåll

Våra elektriker har lång erfarenhet och bred kompetens. Därför kan vi erbjuda er ett komplett service utifrån elarbeten.Vi hjälper er med allt från enskilda byten av säkringar till kompletta helrenoveringar. Vi är auktoriserade för att utföra elarbeten i såväl privat fastighet som offentliga sektorn.

SOLPANELLER

Vi kan med våra partners erbjuda kunnig, säker och effektiv hjälp med planering och installation av solcellsanläggning till privatpersoner, förening och företag. Ni får veta  vad ni kommer att  tjäna på att installera er solcellsanläggning, dess förutsättningar och vad den optimala lösningen är för just dig eller ditt företag.

SMARTA HEM

Med certifierad personal utför vi installation av säkerhetslösningar så som passagesystem med integration till tvättstugebokning, dörrautomatik och tillhörande mekanik. Vi arbetar med EU-ledande tillverkare i branschen.

Elektro

BOSTADSFÖRENINGAR

Vi har lång erfarenhet för byte av elinstallationer. Exempelvis vid byte och komplettering el i kombination med stambyte, renoveringar i våtrum, trapphusrenovering, tvättstugor eller garage.

Med vår personal som är stationerad
både Malmö och Helsingborg, täcker vi
hela Syd-Västra Skåne.

MALMÖ

HELSINGBORG

KONTAKTA DIN ELEKTRIKER IDAG!

073 922 58 39